Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση Περίληψης Επιβολής Προστίμου του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε.Θεσσαλονίκης (2/6/2017)

Επιβάλλουμε με την υπ΄ αριθμ. ΕΞ/81-1/31-05-2017 Απόφαση Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης στην εταιρία  ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  με ΑΦΜ 999842977,  πρόστιμο ύψους   ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ  (3.000,00€), λόγω υποτροπής, διότι ύστερα από έλεγχο που πραγματοποίησαν την 28/02/2007, υπάλληλοι της Δ/νσης Εμπορίου της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης,  με αφορμή την αρ.πρωτ. 16/1648/23-02-2007 επώνυμη καταγγελία, στο σούπερ μάρκετ «ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ» που βρίσκεται στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης και εκμεταλλεύεται η «ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ» με έδρα την Αθήνα, διαπιστώθηκε ότι υπήρχε διαφορά στην τιμή που ήταν αναγραμμένη στην ετικέτα του ραφιού από αυτή που προέκυπτε από τον γραμμικό κώδικα αναγνώρισης (barcode) στο ταμείο του καταστήματος. Συγκεκριμένα, για τον τόνο Ελαίου Τράτα (2+1 δώρο) στο ράφι ανέγραφε τιμή 4,34 ευρώ ενώ στο ταμείο χρεώθηκε προς 4,75 ευρώ.
Τα ανωτέρω συνιστούν παράβαση του άρθρου 2 παρ. 9  της Υ.Α. Α2-718/2014 «Κανόνες Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.» και επιβάλλεται διοικητικό  πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ ανά κωδικό προϊόντος όπως προβλέπει το άρθρο 2 παρ. 14 της Υ.Α. Α2-718/2014 «Κανόνες Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.»,  το ύψος του οποίου τριπλασιάζεται σε περίπτωση επανειλημμένης υποτροπής εντός τριετίας σύμφωνα με το  άρθρο 22 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/8-8-2013).
 Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by  altaB2x