Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση Περίληψης Επιβολής Προστίμου του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε.Θεσσαλονίκης (2/6/2017)

Επιβάλλουμε με την υπ΄ αριθμ. Γ/ΟΙΚ/4031/31-05-2017 Απόφαση Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης στην εταιρία  ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  με ΑΦΜ 999842977,  πρόστιμο ύψους   ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ  (3.000,00€), λόγω υποτροπής, διότι σύμφωνα με  την από 1-03-2007 επώνυμη καταγγελία που κατατέθηκε στην Δ/νση Εμπορίου της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης (αρ.πρωτ. 16/1860/1-03-2007), και αφορούσε αγορά ψαριών και συγκεκριμένα τσιπούρες από το υποκατάστημα ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. που βρίσκεται επί της οδού Πανταζίδη και Μανδηλαρά στη Θεσσαλονίκη, στις 1/03/2007 στην είσοδο του καταστήματος υπήρχε διαφημιστική πινακίδα η οποία ανακοίνωνε ότι η τιμή κιλού για τις τσιπούρες ήταν 4,99 ευρώ και όταν αγόρασε τσιπούρες χρεώθηκε στην απόδειξη του ταμείου  με 6,20 ευρώ το κιλό.
Τα ανωτέρω συνιστούν παράβαση του άρθρου 2 παρ. 9  της Υ.Α. Α2-718/2014 «Κανόνες Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.» και επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ ανά κωδικό προϊόντος όπως προβλέπει το άρθρο 2 παρ. 14 της Υ.Α. Α2-718/2014 «Κανόνες Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.»,  το ύψος του οποίου τριπλασιάζεται σε περίπτωση επανειλημμένης υποτροπής εντός τριετίας σύμφωνα με το  άρθρο 22 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/8-8-2013).
 
 Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by  altaB2x