Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Περιληπτική ανακοίνωση επιβολής προστίμου σύμφωνα με την αριθμ. 28548/ΔΠΠ 959/2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 833/Β΄/29-3-2016), καθώς και με το Ν.4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α΄/8-8-2013) (1/6/2017)

           Επιβάλλουμε στην επιχείρηση «ΒΡΟΧΙΔΗΣ - ΧΑΤΖΗΣ Α.Ε. - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» που έχει έδρα επί της οδού Γεωργικής Σχολής 29, Τ.Κ. 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης, πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €), σύμφωνα με την αριθμ. 90364/2002 ΚΥΑ (ΦΕΚ 110/Β΄/31-1-2002) «Πρόγραμμα ενημέρωσης και παροχής πληροφοριών προς τους καταναλωτές σχετικά με την οικονομία καυσίμου και τις εκπομπές CO2 των προς εμπορία νέων επιβατηγών αυτοκινήτων», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Η.Π.11762/654/2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ 327/Β΄/17-3-2006) και την αριθμ. 28548/ΔΠΠ 959/2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 833/Β΄/29-3-2016), καθώς και με το Ν.4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α΄/8-8-2013) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαΐου 2017, σε εκτέλεση του με αριθμ. πρωτ.: ΔΠΠ 2244/02-11-2016 εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, διαπιστώθηκαν ότι: α) στο χώρο πώλησης σε κανένα μοντέλο επιβατηγού αυτοκινήτου (συνολικά επτά) μάρκας FORD δεν υπήρχε επικολλημένη ή τοποθετημένη κοντά η ετικέτα οικονομίας καυσίμου και εκπομπών CO2, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα I του άρθρου 8 της αριθμ. 90364/2002 ΚΥΑ, ενώ βρίσκονταν στο χώρο έκθεσης της αντιπροσωπείας και προορίζονταν για πώληση και β) δεν υπήρχε η αφίσα / πίνακας που εκτίθεται στο σημείο πώλησης με κατάλογο των στοιχείων για την επίσημη κατανάλωση καυσίμου και για τις επίσημες ειδικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) όλων των μοντέλων νέων επιβατηγών αυτοκινήτων που εκτίθενται ή προσφέρονται για πώληση ή για χρηματοδοτική μίσθωση, όπως αυτή περιγράφεται στο Παράρτημα III του άρθρου 8 της αριθμ. 90364/2002 ΚΥΑ, το οποίο αντικαταστάθηκε από το αντίστοιχο Παράρτημα III του άρθρου 2 της αριθμ. Η.Π.11762/654/2006 ΚΥΑ.Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by  altaB2x