Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Περιληπτική ανακοίνωση επιβολής προστίμου σύμφωνα με την αριθμ. 28548/ΔΠΠ 959/2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 833/Β΄/29-3-2016), καθώς και με το Ν.4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α΄/8-8-2013) (1/6/2017)

           Επιβάλλουμε στην επιχείρηση «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που έχει έδρα στη Θέση Κύριλλος, Τ.Κ. 19300 Ασπρόπυργος Αττικής, πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), σύμφωνα με την αριθμ. 90364/2002 ΚΥΑ (ΦΕΚ 110/Β΄/31-1-2002) «Πρόγραμμα ενημέρωσης και παροχής πληροφοριών προς τους καταναλωτές σχετικά με την οικονομία καυσίμου και τις εκπομπές CO2 των προς εμπορία νέων επιβατηγών αυτοκινήτων», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Η.Π.11762/654/2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ 327/Β΄/17-3-2006) και την αριθμ. 28548/ΔΠΠ 959/2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 833/Β΄/29-3-2016), καθώς και με το Ν.4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α΄/8-8-2013) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαΐου 2017 στο υποκατάστημά της, το οποίο βρίσκεται στο 14o χλμ. Θεσ/νίκης - Μηχανιώνας, Τ.Κ. 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης, σε εκτέλεση του με αριθμ. πρωτ.: ΔΠΠ 2244/02-11-2016 εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, διαπιστώθηκαν ότι: 1) η αφίσα / πίνακας που εκτίθεται στο σημείο πώλησης με κατάλογο των στοιχείων για την επίσημη κατανάλωση καυσίμου και για τις επίσημες ειδικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) όλων των μοντέλων νέων επιβατηγών αυτοκινήτων που εκτίθενται ή προσφέρονται για πώληση ή για χρηματοδοτική μίσθωση, όπως αυτή περιγράφεται στο Παράρτημα III του άρθρου 8 της αριθμ. 90364/2002 ΚΥΑ, το οποίο αντικαταστάθηκε από το αντίστοιχο Παράρτημα III του άρθρου 2 της αριθμ. Η.Π.11762/654/2006 ΚΥΑ, α) δεν ήταν αναρτημένη σε εμφανή θέση και β) δεν είχε τη μορφή που παρατίθεται στο ανωτέρω Παράρτημα, ήτοι τα μοντέλα των επιβατηγών αυτοκινήτων μάρκας PORSCHE να συγκεντρώνονται ανά ομάδες και να κατατάσσονται σε κατάλογο χωριστά, σύμφωνα με τον τύπο καυσίμου για τον οποίο τα μοντέλα διαβαθμίζονται κατά αύξηση τάξη εκπομπών CO2, με το μοντέλο με τη χαμηλότερη επίσημη κατανάλωση τοποθετημένο στην κορυφή του καταλόγου, και 2) δεν υπήρχε εντός του χώρου πωλήσεων ο οδηγός οικονομίας καυσίμου και εκπομπών CO2 έτους 2016 (δεν έχει ακόμη εκδοθεί ο αντίστοιχος για το έτος 2017), παρά μόνο σχετικός οδηγός έτους 2013.Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by  altaB2x