Αναζήτηση

Δελτία Τύπου


Αποκαθίσταται η επαρχιακή οδός Σταυρού - Ολυμπιάδας. (13/4/2018)

Ένα έργο κομβικής σημασίας αρχίζει να υλοποιείται, καθώς υπογράφηκε από την Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου και τον Δήμαρχο Βόλβης Διαμαντή Λιάμα, η προγραμματική σύμβαση που αφορά σε εργασίες αποκατάστασης της Επαρχιακής Οδού Σταυρού – Ολυμπιάδας, στο τμήμα που διέρχεται από τον οικισμό Σταυρού του Δήμου Βόλβης.
Πρόκειται για έναν  από τους σημαντικότερους επαρχιακούς δρόμους της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, καθώς εξυπηρετεί πολλά διερχόμενα βαρέα οχήματα σε όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ κάθε καλοκαίρι σφύζει από κίνηση λόγω διέλευσης μεγάλου αριθμού τουριστών.
Σχετικά με την συγκεκριμένη προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και του Δήμου Βόλβης, η Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου δήλωσε πως «Το έργο αφορά σε μια σειρά παρεμβάσεων αποκατάστασης του οδοστρώματος σε τμήματα που παρουσιάζουν φθορές, δηλαδή κατασκευή ισοπεδωτικής στρώσης και κατασκευή τάπητα κυκλοφορίας με χρήση κοινής ασφάλτου καθώς επίσης ασφαλτική προεπάλειψη σε τμήματα δημοτικών οδών που συμβάλλουν με την Επαρχιακή Οδό και δεν είναι ασφαλτοστρωμένα. Η ασφαλτόστρωση κρίνεται αναγκαία και επείγουσα καθότι κινδυνεύει να καταστραφεί η υπόβαση της οδού. Με την ολοκλήρωση του σημαντικού αυτού έργου αναμένεται να βελτιωθούν οι κυκλοφοριακές συνθήκες που έχουν άμεση σχέση και με την ασφάλεια των διερχόμενων οχημάτων. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε αγαστή συνεργασία με τους δήμους συμβάλλει με τα πολύ περιορισμένα μέσα που έχει στη διάθεσή της, στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.
Η κα Πατουλίδου και ο κ. Λιάμας χαρακτήρισαν τον δρόμο “πολύ σημαντικό για την τουριστική κίνηση όχι μόνο στο Δήμο Βόλβης, αλλά και στη βόρεια Χαλκιδική ο οποίος έχει υποστεί σημαντικές φθορές καθώς εξυπηρετεί βαριά κυκλοφορία”.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 360.000 ευρώ και συγκεκριμένα 280.000 ευρώ από τις πιστώσεις του προγράμματος Ιδίων Πόρων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και 80.000 ευρώ από τις πιστώσεις του προγράμματος Ιδίων Πόρων και ΣΑΤΑ του Δήμου Βόλβης. Το αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης θα ολοκληρωθεί σε χρονικόδιάστημα 24 μηνών.Σχετικές Φωτογραφίες
Επιστροφή


Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS