Αναζήτηση

Δελτία Τύπου


Ημερίδα με θέμα “Προκλήσεις και Προοπτικές βιώσιμης αστικής κινητικότητας στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης”. (16/2/2018)

Ολοκληρώθηκε η ημερίδα με θέμα “Προκλήσεις και Προοπτικές βιώσιμης αστικής κινητικότητας στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης” που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η βιωσιμότητα της αστικής κινητικότητας αποτελεί ένα όραμα, η διασφάλιση του οποίου απαιτεί την απαραίτητη πολιτική βούληση. Η Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης ως ο οριζόμενος Μητροπολιτικός Φορέας της πόλης μας βάσει του Νόμου Καλλικράτη, αναλαμβάνει το συντονισμό για την εδραίωση συνεργασιών μεταξύ των φορέων συγκοινωνιακού σχεδιασμού στην πόλη, έτσι ώστε να αποφευχθεί ο αποσπασματικός σχεδιασμός.

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, αποδεικνύουμε καθημερινά ότι έχουμε την ικανότητα συντονισμού και την κουλτούρα συνεργασίας.

Στο σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τη Θεσσαλονίκη, η κατανομή της χρηματοδότησης για τον ειδικό στόχο της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, αναλύεται σε τρία πεδία παρεμβάσεων:

  1. Δράσεις για πολυτροπικές αστικές μεταφορές και προώθησή τους (εκτιμώμενος προϋπολογισμός: 2.565.000 ευρώ).
  2. Ανάπτυξη συστήματος ποδηλατοδρόμων (εκτιμώμενος προϋπολογισμός : 1.000.000 ευρώ).
  3. Ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων διαχείρισης κινητικότητας (εκτιμώμενος προϋπολογισμός: 2.850.000 ευρώ).

Επίσης, αυτές οι παρεμβάσεις συνδυάζονται με τις παρεμβάσεις για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και μικροκλίματος, οι οποίες είναι:

  1. Αποκατάσταση - αξιοποίηση αποδεσμευμένων (από οχλούσες χρήσεις) χώρων, για ενίσχυση αστικού πρασίνου και προώθηση δημιουργίας ελεύθερων χώρων (εκτιμώμενος προϋπολογισμός: 12.300.000 ευρώ).
  2. Δημιουργία - αναβάθμιση πυρήνων πρασίνου επιπέδου Πολεοδομικής ενότητας ή/ και Πράσινων διαδρόμων (εκτιμώμενος προϋπολογισμός : 8.000.000 ευρώ).
  3. Αναβάθμιση πυρήνων τοπικού αστικού πρασίνου (εκτιμώμενος προϋπολογισμός: 4.000.000 ευρώ).
  4. Ενίσχυση οικολογικής συνείδησης κατοίκων και προώθηση περιβαλλοντικού εθελοντισμού (εκτιμώμενος προϋπολογισμός: 500.000 ευρώ).

Επιπλέον προβλέπεται από τον ειδικό στόχο «Ενδυνάμωση της Δημόσιας Διοίκησης και των Δημόσιων Υπηρεσιών» να ενισχυθεί η παρακολούθηση μέσω των παρατηρητηρίων των αστικών προκλήσεων (πεδίο παρέμβασης - 4.2.2 Ενίσχυση δικτύων παρακολούθησης και παρατηρητηρίων αστικών προκλήσεων (εκτιμώμενος προϋπολογισμός 1.000.000 ευρώ).Σχετικές Φωτογραφίες
Επιστροφή


Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS