Αναζήτηση

Επικοινωνία


Σημείωση: Στον Κατάλογο Προσωπικού, για να επικοινωνήσετε με τον υπάλληλο που σας ενδιαφέρει μέσω email, αντικαταστήσετε τη λέξη "στο" με το σύμβολο "@".Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (ΠΚΜ)

Υπάγεται σεΓενική Διεύθυνση Προγραμματισμού και Υποδομών
ΔιεύθυνσηΣτρωμνίτσης 53
TK54248
ΠόληΘεσσαλονίκη
ΠεριγραφήΟι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ανάγονται ιδίως στη μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των πάσης φύσεως τεχνικών έργων που εκτελούνται σε περισσότερες της μίας Περιφερειακές Ενότητες, καθώς και στα έργα περιφερειακού επιπέδου. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΚΜ, είναι αρμόδια για το συντονισμό, τον έλεγχο και τον επιμερισμό έργων, καθώς και για τις εισηγήσεις προς τα συλλογικά όργανα της Περιφέρειας για τα έργα αρμοδιότητας της.
Συνεργάζεται με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία για την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της και παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στις υπαγόμενες οργανικές της μονάδες για την εκτέλεση της αποστολής τους. Διενεργεί κάθε είδους διαγωνισμούς και αναθέσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών που αφορούν σε αρμοδιότητες της.

Τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΚΜ απαρτίζουν οι εξής οργανικές μονάδες:

α) Υποδιεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων (ΠΚΜ), με έδρα τη Θεσσαλονίκη
β) Υποδιεύθυνση Δομών και Περιβάλλοντος (ΠΚΜ), με έδρα τη Θεσσαλονίκη
γ) Τμήμα Σχεδιασμού - Προγραμματισμού (ΠΚΜ).
δ) Τμήμα Εργαστηρίων (ΠΚΜ).
Τηλέφωνο12313 331101
Fax2313 331115
Emaildte στο pkm.gov.gr

Κατάλογος ΠροσωπικούΕρωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS