Αναζήτηση

Επικοινωνία


Σημείωση: Στον Κατάλογο Προσωπικού, για να επικοινωνήσετε με τον υπάλληλο που σας ενδιαφέρει μέσω email, αντικαταστήσετε τη λέξη "στο" με το σύμβολο "@".Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού (ΠΚΜ)

Υπάγεται σεΓενική Διεύθυνση Προγραμματισμού και Υποδομών
Διεύθυνση26ης Οκτωβρίου 64
ΠεριοχήΦιξ
TK54627
ΠόληΘεσσαλονίκη
ΠεριγραφήΗ Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού έχει ως αποστολή τον σχεδιασμό, την προετοιμασία, εποπτεία, έλεγχο και υλοποίηση όλων των δράσεων κατάρτισης, συλλογής δεδομένων και μελετών που απαιτούνται για τη διαμόρφωση των κλαδικών στρατηγικών σχεδίων δράσης. Είναι υπεύθυνη για την επικαιροποίηση των μελετών, την παροχή πληροφοριών στους ενδιαφερόμενους φορείς, την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των σχεδίων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, την αναφορά αποκλίσεων από αυτά, την εξεύρεση και διαχείριση πιθανών χρηματοδοτικών σχημάτων και πηγών, την προώθηση των εθνικών στρατηγικών στόχων, τον επιχειρησιακό προγραμματισμό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων της Περιφέρειας και την παρακολούθηση της αναπτυξιακής πορείας της Περιφέρειας, καθώς και την εξασφάλιση της συνέχειας της πολιτικής ανάπτυξης. Συνεργάζεται με τα καθ΄ ύλην αρμόδια Υπουργεία για την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στις αντίστοιχες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων για την εκτέλεση της αποστολής τους.

Τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού απαρτίζουν τα εξής Τμήματα:

α) Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού (ΠΚΜ)
β) Τμήμα Παρακολούθησης Στρατηγικού Σχεδίου (ΠΚΜ)
Τηλέφωνο12313 319130
Fax2313 319122
Emaildprog στο pkm.gov.gr

Κατάλογος ΠροσωπικούΕρωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS