Αναζήτηση

Επικοινωνία


Σημείωση: Στον Κατάλογο Προσωπικού, για να επικοινωνήσετε με τον υπάλληλο που σας ενδιαφέρει μέσω email, αντικαταστήσετε τη λέξη "στο" με το σύμβολο "@".Διεύθυνση Πολιτικής Γης (ΠΚΜ)

Υπάγεται σεΓενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
ΠροϊστάμενοςΙορδανίδου Κωνσταντία - Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής \ Διεύθυνση Πολιτικής Γης (ΠΚΜ)
Διεύθυνση26ης Οκτωβρίου 64, 1ος όροφος
ΠεριοχήΦιξ
TK546 27
ΠόληΘεσσαλονίκη
ΠεριγραφήΗ Διεύθυνση Πολιτικής Γης επικοινωνεί και συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες των καθ’ ύλην αρμόδιων Υπουργείων και λοιπών φορέων της Περιφέρειας για τα θέματα της αρμοδιότητάς της και επιβλέπει την εφαρμογή των εθνικών και κοινοτικών πολιτικών.
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης ανάγονται ιδίως:

α) Στο συντονισμό και στην εποπτεία όλων των δραστηριοτήτων που ασκούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων και αφορούν στην εν γένει διαχείριση, αξιοποίηση και προστασία εκτάσεων του πρώην Υπουργείου Γεωργίας, ειδικότερα δε στον έλεγχο της εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν στην παραχώρηση κατά χρήση ακινήτων (παρακολούθηση καλής εκτέλεσης της εν λόγω διαδικασίας, είσπραξης των μισθωμάτων από τους εκμισθωτές κ.λ.π.), καθώς και στον έλεγχο της εφαρμογής των διατάξεων ως προς την εξαγορά ακινήτων του πρώην Υπουργείου Γεωργίας σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, όλων των αρμοδίων Τμημάτων Πολιτικής Γης της Περιφέρειας.

β) Στην κατάρτιση, ανάθεση και επίβλεψη κάθε είδους εργασιών και μελετών αναδασμού.

γ) Στη σύσταση και εποπτεία λειτουργίας των Επιτροπών θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών.

Τη Διεύθυνση Πολιτικής Γης απαρτίζουν τα εξής Τμήματα:

α) Τμήμα Εποικισμού και Αναδασμού (ΠΚΜ)
β) Τμήμα Τοπογραφίας (ΠΚΜ)
Τηλέφωνο12313 330309
Fax2313 330005
Emaildpolgis στο pkm.gov.gr

Κατάλογος Προσωπικού

Επώνυμο Όνομα Τίτλος Τηλέφωνο Email
Ιορδανίδου Κωνσταντία Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης 2313 330309 K.Iordanidou στο pkm.gov.gr


Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS