Αναζήτηση

Δελτία Τύπου

Νέα - Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Φωτογραφικό Υλικό

Προκηρύξεις

17/9/2019
17-09 Παροχή Διευκρινίσεων επί της διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου του έργου: : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Ε.Δ.Π.Α.Ρ. ΣΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

17/9/2019
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 17-09 Παροχή Διευκρινίσεων επί της διακήρυξης «Παροχή Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών, για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της λειτουργίας των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας λυμάτων» με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, προϋπολογισμού: 965.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (778.870,97€, άνευ Φ.Π.Α.)

14/9/2019
Ανακοίνωση πρόσληψης 2 δημοσιογράφων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

13/9/2019
Συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωμάτων σε τμήματα των Επαρχιακών Οδών 21, 22 και 23

13/9/2019
A N A K O I N Ω Σ Η σχετικά με το χρόνο και τον τόπο διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε Θεσ/νίκης

12/9/2019
Παροχή διευκρίνισης επί της διακήρυξης «Επανεκτύπωση – Βελτιστοποίηση χαρτών και τουριστικού οδηγού»

...περισσότερα
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS